iranian oncology nursing society
کانون پرستاران تسنیم 
قالب وبلاگ

با سلام خدمت دوستان عزیز با توجه با اتمام دارو های شیمی درمان تصمیم گرفتیم کلیه این داروها را به صورت یک کتاب موبایل ارزنده ارائه بدهیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد . قابل ذکر است که این کتاب با کمک بچه های کانون پرستاران تسنیم و برای اولین بار اماده شده حتما دانلود کنین و نظر بدین.

یاعلی

کتاب موبایل داروهای شیمی درمان

[ شنبه هشتم آبان 1389 ] [ 14:34 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی  ويندزين VINDESIN SULFATE


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ششم آبان 1389 ] [ 9:10 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی  وين‌ كريستين‌ VINCRISTINE SULFATE


ادامه مطلب
[ شنبه یکم آبان 1389 ] [ 13:35 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی  وين‌ بلاستينVINBLASTINE SULFATE


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 ] [ 12:13 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی  تيوگوانين‌ THIOGUANINEادامه مطلب
[ شنبه بیست و چهارم مهر 1389 ] [ 13:33 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی  تاموکسی فن  TAMOXIFEN


ادامه مطلب
[ دوشنبه نوزدهم مهر 1389 ] [ 11:42 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی  استرپتوزوسين  STREPTOZOCIN


ادامه مطلب
[ سه شنبه سیزدهم مهر 1389 ] [ 11:19 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی  پروكاربازين  PROCARBAZINE


ادامه مطلب
[ شنبه دهم مهر 1389 ] [ 14:20 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی  پردنيموستين‌  PREDNIMUSTINE


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفتم مهر 1389 ] [ 8:45 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی پاكليتكسل PACLITAXEL


ادامه مطلب
[ یکشنبه چهارم مهر 1389 ] [ 12:32 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی اورکترئوتاید OCTREOTIDE


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هشتم شهریور 1389 ] [ 12:39 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی میتوکسانترون MITOXANTRONE 


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 18:1 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی ميتوتان‌   MITOTANE


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و سوم شهریور 1389 ] [ 12:25 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی میتومایسین  MITOMYCIN


ادامه مطلب
[ شنبه بیستم شهریور 1389 ] [ 21:55 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی متوترکسات  METHOTREXATE


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 15:3 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی مسنا  MESNA


ادامه مطلب
[ یکشنبه چهاردهم شهریور 1389 ] [ 11:1 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی مرکاپتوپورین  MERCAPTOPURINEادامه مطلب
[ جمعه پنجم شهریور 1389 ] [ 15:14 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی ملفالان  MELPHALANادامه مطلب
[ دوشنبه یکم شهریور 1389 ] [ 12:6 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی لوکوورین  LOMUSTINEادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 ] [ 11:38 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی لوکوورین  LEUCOVORIN


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 ] [ 17:0 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی انترفرون آلفا  IFOSFAMIDEادامه مطلب
[ سه شنبه نوزدهم مرداد 1389 ] [ 15:28 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی ایفوسفامید  IFOSFAMIDEادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم مرداد 1389 ] [ 17:27 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی ایدرابیسین  IDARUBICIN


ادامه مطلب
[ جمعه پانزدهم مرداد 1389 ] [ 10:55 ] [ پرستاران تسنيم ]
داروی هیدروکسی اوره  HYDROXYUREA


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389 ] [ 14:59 ] [ پرستاران تسنيم ]

دارویهگزامتيل‌ ملامين  HEXAMETHYLMELAMINE


ادامه مطلب
[ دوشنبه یازدهم مرداد 1389 ] [ 11:55 ] [ پرستاران تسنيم ]

  داروی فلوئورواوراسیل FLUOROURACIL


ادامه مطلب
[ دوشنبه چهارم مرداد 1389 ] [ 8:39 ] [ پرستاران تسنيم ]

  داروی اتوپوزید ETOPOSIDE


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سی ام تیر 1389 ] [ 14:3 ] [ پرستاران تسنيم ]

استراموستين ESTRAMUSTINE


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 ] [ 15:20 ] [ پرستاران تسنيم ]

  اپي‌روبيسين EPIRUBICIN HCI


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 ] [ 15:1 ] [ پرستاران تسنيم ]

دوكسوروبيسين DOXORUBICIN HCIادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389 ] [ 16:39 ] [ پرستاران تسنيم ]

دانوروبيسين   DAUNORUBICIN HCLادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389 ] [ 16:32 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی داكتينومايسين‌   DACTINOMYCIN


 


ادامه مطلب
[ دوشنبه هفدهم خرداد 1389 ] [ 13:41 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی دانوروبيسين DAUNORUBICIN HCLادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389 ] [ 11:29 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی داكتينومايسين DACTINOMYCINادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389 ] [ 12:33 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی داكاربازين DACARBAZINE


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 ] [ 12:22 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی سيتارابين CYTARABINE


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 ] [ 12:18 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی سيكلوفسفاميد  CYCLOPHOSPHAMIDE


ادامه مطلب
[ یکشنبه نوزدهم اردیبهشت 1389 ] [ 15:52 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی كلادريبين   ‌CLADRIBINE


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 ] [ 12:40 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی سيس‌پلاتين  CISPLATIN


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 ] [ 12:35 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی کلرومتین  CHLORMETHINE


ادامه مطلب
[ یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 ] [ 12:25 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی كلرامبوسيل‌ CHLORAMBUCIL


ادامه مطلب
[ یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 ] [ 12:20 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی كارموستينCARMUSTINE


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389 ] [ 22:33 ] [ پرستاران تسنيم ]

دارویCARBOPLATIN


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389 ] [ 22:28 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی بوسولفان‌ BUSULFAN


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389 ] [ 1:17 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی بوسرلين BUSERELIN

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389 ] [ 23:41 ] [ پرستاران تسنيم ]

بلئومايسين   BLEOMYCIN


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389 ] [ 12:36 ] [ پرستاران تسنيم ]

داروی    ASPARAGINASE

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389 ] [ 12:29 ] [ پرستاران تسنيم ]

با سلام خدمت دوستان عزیز

در این بخش از وبلاگ قرار است که داروهای شیمی درمان را برای دوستان عزیز معرفی نماییم . تا دوستان با این گروه از داروها بیشتر آشناشوند.

امید می رود که این بخش هم مورد استفاده تیم درمان و هم مورد استفاده بیماران عزیزقرار بگیرد.

یاعلی


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389 ] [ 12:25 ] [ پرستاران تسنيم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دوست عزیز
مارا هدف این است که جمله سرطان پایان راه است،ازذهن تو پاک کنیم وجرعه جرعه امید را به کویر عطشناک روح تو سرازیر کنیم و واژه ها وعباراتی را که رنگ زندگی در آنها جاری است به قلب آبی وآسمانیت حک کنیم. و آنچه را تو نیاز داری و حق داری که بدانی به تو بگوایم.
  • فار سی ام اس
  • خسوف